www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

มสธ.รักษ์ป่า ต้นกล้าของแม่

   

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จัดโครงการ มสธ.รักษ์ป่า ต้นกล้าของแม่ โดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่อุทยานกว่า 200 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. กศน.วิภาวดี และเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com