ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

มสธ.รักษ์ป่า ต้นกล้าของแม่

   

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จัดโครงการ มสธ.รักษ์ป่า ต้นกล้าของแม่ โดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่อุทยานกว่า 200 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. กศน.วิภาวดี และเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 150 คน