ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ มสธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

   

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ มสธ.ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียีติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. กศน.เมืองพังงา และเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 150 คน