www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ มสธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

   

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ มสธ.ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียีติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนักศึกษา บัณฑิต มสธ. กศน.เมืองพังงา และเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com