ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เชื่อมโยงภารกิจ

   

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช เชิญรศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อ.ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมรายการ(สด) ที่nbt นครศรีธรรมราช ประเด็นโอกาสทางการศึกษากับ มสธ. ในช่วงที่ท่านมีภารกิจอื่นที่นครศรีธรรมราช