ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกอบรม PR อปท.อย่างไรให้โดนใจประชาชน

   

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่อง pr อปท.อย่างไรให้โดนใจประชาชน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน