ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนตำรวจภูธรภาค8 และกำลังพลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.มาลี สุรเชษฐ์ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 800 คน