ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.ประจำจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร สุราษฏร์ธานี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทั้งสิ้น 514 คน