ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ สานสายใยสู่ความสำเร็จ

   

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดระนอง(เจ้าภาพ) กระบี่ พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นักศึกษาใหม่ ชมรมนักศึกษาและบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน