ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2560

   

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดประชุมโยธี จังหวัดชุมพร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย บัณฑิตและชมรมนักศึกษา มสธ.ในพื้นที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก