ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรม จงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงค์

   

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรม "จงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงค์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงค์จักรี พร้อมได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฯและพื้นที่สาธารณะต่างๆ