ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษามใหม่

   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่ามกับชมรมฯสุราษฏร์ จัดโครงการสัมมนานักศึกษามใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ และกิจกรรม มสธ.อาสารักษ์ป่า รักสมุย ณ รร.เกาะสมุยและพื้นที่ปลูกป่า อ.เกาะสมุย โดยผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง(อ.ที่ปรึกษาชมรม) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมปลูกป่าท่านประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยให้เกียรติเปิดงาน และมีเครือข่าย กศน.สมุย ชุมชน ร่วมกิจกรรมกว่า 100คน