ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเสริมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

   

วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเสริมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค1/60 จำนวน 8 ห้องเรียน นักศึกษารวม 91คน