ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา กศน.อ.เมืองนครศรีธรรมราช กว่า 400 คน ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช