ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)

   

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรม นศ.มสธ.จ.พังงา และระนอง จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้) ติว/แลกเปลี่ยนความรู้/แบ่งเนื้อหาทำโน้ตย่อชุดไทยศึกษาและชุดพื้นฐานอื่น ณ ห้องสมุด จ.พังงาและระนอง