ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สอนเสริมโดยการนัดหมาย ชุดวิชาจิตวิทยาและการเรียนรู้

   

รศ.ดร.พันตำรวจโทหญิง สุขอรุณ วงษ์ทิม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.เป็นวิทยากรสอนเสริมโดยการนัดหมาย ชุดวิชาจิตวิทยาและการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 39 คน