ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)

   

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จ.ชุมพร จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนสอบไล่ภาคนี้โดยพี่บัณฑิต ชมรม และนศ.แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ณ รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร นศ.ร่วม 32 คน