www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)

   

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จ.ชุมพร จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้) เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนสอบไล่ภาคนี้โดยพี่บัณฑิต ชมรม และนศ.แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ณ รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร นศ.ร่วม 32 คน
     
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com