ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)

   

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้) เพื่อติว แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ทำโน้ตย่อชุดไทยศึกษาและชุดพื้นฐานอื่น โดยพี่บัณฑิตและกรรมการชมรม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน