www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)

   

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้) เพื่อติว แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ทำโน้ตย่อชุดไทยศึกษาและชุดพื้นฐานอื่น โดยพี่บัณฑิตและกรรมการชมรม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com