ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่ 15

   

จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ (ครั้งที่ 15) แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษาก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่ และสนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา