ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 2561

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมในกิจกรรม "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ของชาวนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร