ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ อสมท.สุราษฏร์ธานี

   

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมรายการวิทยุ อสมท.สุราษฏร์ธานี (ช่วงอสมท.ทอล์ค) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และงานปาฐกถาและประชุมฟื้นฟูชมรมบัณฑิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี