www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง

   

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง ของสำนักบรรณสารสนเทศ จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา "กิจกรรมธงชาติไทย" วันที่ 8 มิถุนายน 2561 จัด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 จัด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา กิจกรรมภาคเช้าวิทยากร จากกรมทหารรบพิเศษที่ 4 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พต.วันดี ขาวโอภาส บรรยายเรื่อง "ธงชาติไทย" ภาคบ่าย ฝึกปฎิบัติทำวุ้นสีลายธงชาติ และทำการ์ดอวยพร ส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักศึกษา กศน.กระบี่ และประชาชนทั่วไป 70 คน และ กลุ่มนักศึกษา กศน.พังงา70 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com