ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง

   

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง ของสำนักบรรณสารสนเทศ จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา "กิจกรรมธงชาติไทย" วันที่ 8 มิถุนายน 2561 จัด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 จัด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา กิจกรรมภาคเช้าวิทยากร จากกรมทหารรบพิเศษที่ 4 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พต.วันดี ขาวโอภาส บรรยายเรื่อง "ธงชาติไทย" ภาคบ่าย ฝึกปฎิบัติทำวุ้นสีลายธงชาติ และทำการ์ดอวยพร ส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักศึกษา กศน.กระบี่ และประชาชนทั่วไป 70 คน และ กลุ่มนักศึกษา กศน.พังงา70 คน