ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร

   

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ฐปนรรต พรหมอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช เวลา 08.00-08.30น. ประเด็น “40 ปี มสธ.กับการศึกษาทางไกล”