ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

   

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช