ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การจัดการความรู้

   

การจัดการความรู้ ประจำปี 2561 เรื่องแนวปฏิบัติที่้ดีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเครื่อง EDC วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช