ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2561

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองแตน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช