ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาและบริการรับสมัครฯ ให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา จ.พังงา ในพิธีฝึกซ้อมประสาทอนุปริญญา กว่า 80 คน