ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการการศึกษาของ มสธ.

   

6 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดยคุณชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวฯ ร่วมรายการทองแดงแหลงใต้ ทาง สวท.พังงา ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการการศึกษาของ มสธ.โอกาสที่เดินทางมาราชการจังหวัดพังงา