www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสาปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

   

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับศวน. มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสาปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี ได้รับเกียรติจากนายอำเภอวิภาวดี เปิดงาน ผศ.กชกร ณ นครพนม อ.ที่ปรึกษาสฎ.ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยเครือข่าย กศน.วิภาวดี นักศึกษาบัณฑิต มสธ.สฎ. จนท.อุทยาน ชุมชน และนายนริส สิงหวังชา สนับสนุนเสื้อปลูกป่า มีผู้ร่วมกว่า 130 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com