ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษาทางไกล

   

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษาทางไกล วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และหมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช