ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรม มสธ. เติมความรู้กฎหมายใกล้ตัวชาวบ้าน สานสัมพันธ์ชุมชน

   

โครงการฝึกอบรม มสธ. เติมความรู้กฎหมายใกล้ตัวชาวบ้าน สานสัมพันธ์ชุมชน วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา มสธ. นครศรีธรรมราช