ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SMART teacher Thailand 2018

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SMART teacher Thailand 2018 ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผสมผสานกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .นครศรีธรรมราช