ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสา รักษ์ป่ารักระนอง

   

วันที่ 25 สิงหาคม 2561ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสา รักษ์ป่ารักระนอง เพื่อร่วมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ.และเครือข่ายสนับสนุน อาทิ กศน.เมืองระนอง สโมสรไลอ้อนระนองรัตนรังสรรค์ คุณรุ่งระพี มหพันธุ์ทิพย์ อ.จิตฤทัย อบจ.ระนอง และคุณนริส สิงหวังชา มีผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 120 คน