www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ มสธ. 40 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

   

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษา มสธ.ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ มสธ. 40 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ บ้านท่าแอด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยจัดกิจกรรมปลูกป่ามีเครือข่ายร่วมและสนับสนุน อาทิ อำเภอปะทิว อบต.ปากคลอง กศน.ปะทิว รร.ศรียาภัย หน่วยป่าชายเลน43 กำนันดง(กำนันรางวัลแหนบทองคำปี61) ค่ายเขตอุดมศักดิ์ นักศึกษา มสธ. โครงการกำนันฯ นศ.และศิษย์เก่า มสธ. และประชาชนในชุมชน รวมกว่า 170 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com