ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ มสธ. 40 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

   

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษา มสธ.ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ มสธ. 40 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ บ้านท่าแอด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยจัดกิจกรรมปลูกป่ามีเครือข่ายร่วมและสนับสนุน อาทิ อำเภอปะทิว อบต.ปากคลอง กศน.ปะทิว รร.ศรียาภัย หน่วยป่าชายเลน43 กำนันดง(กำนันรางวัลแหนบทองคำปี61) ค่ายเขตอุดมศักดิ์ นักศึกษา มสธ. โครงการกำนันฯ นศ.และศิษย์เก่า มสธ. และประชาชนในชุมชน รวมกว่า 170 คน