ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อ

   

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันนี้กว่า 120 คน