ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา แก่กำลังพล

   

วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวฯ ออกหน่วยบริการแนะแนวการศึกษา แก่กำลังพลสังกัด มทบ.41กองทัพภาคที่4 ณ.สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกำลังพลเข้ารับการแนะแนวจำนวน 150 นาย