ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/61 วันที่ 16 กันยายน 2561 ศวน.มสธ.นครศรีธรรมราช ผ่านกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ของชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น 378 คน เครือข่ายการเรียน (ไลน์กลุ่ม) 104 กลุ่ม