ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ

   

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และชุมพร จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ทักษะการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายช่วยเหลือนักศึกษาของชมรมนักศึกษาและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมีผอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเป็นวิทยากรร่วมกิจกรรม คือ ผศ.กชกร ณ นครพนม ผศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร ผศ.ดร.พิศิษฐ์ ณัฎประเสริฐ นายชนัญญู เผือกพรหม มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ.ร่วมกิจกรรรมกว่า 220 คน