ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา กศน.เกาะสมุย

   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้นักศึกษา กศน.เกาะสมุยในกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีพี่บัณฑิต มสธ. สมุยร่วมให้คำแนะนำด้วย มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน