ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา กศน.อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า

   

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อ (เน้นสัมฤทธิบัตร) ให้นักศึกษา กศน.อ.เมืองพังงาและอ.ตะกั่วป่า ในงานปัจฉิมนิเทศ ผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 250 คน