ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พบปะเครือข่าย

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร พบปะหน่วยงาน และเครือข่ายบริการการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช พร้อมมอบของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562