ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับกำลังพลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562