ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 317 คน