www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 317 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com