ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ณ โรงแรมไทยโฮเต็ล อ. เมือง จ. กระบี่