ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ ให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา กศน.อำเภอเหนือคลอง กศน.อำเภอลำทับ กศน.อำเภออ่าวลึก และ กศน.อำเภอปลายพระยา ณ โรงแรมโกลเด้นบีชรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่