ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แห่หมฺรับ 2562

   

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับ ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช