ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พบปะเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน

   

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และหารือการดำเนินงานการศึกษาตาม MOU ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา