ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ

   

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ ทางสถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศทไทย จังหวัดภูเก็ต เพื่อ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการ ของมหาวิทยาลัย และพบปะเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น