ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ

   

วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดกระบี่(เจ้าภาพ) ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่