ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.เมืองสุราษฏร์ธานี ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 200 คน