ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

พบปะเครือข่าย

   

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และคณะ พบปะเยี่ยมเยียน หารือร่วมกับเครือข่ายผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย และ กศน.อำเภอเกาะสมุย