ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร พร้อมคณะ ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะสมุย กว่า 150 คน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี